Аерозйомка дозволяє створити цифрову мапу необхідної ділянки земної поверхні. Цю мапу можна обробити й «розбити» на складові — ГІС шари. Кожен шар буде містити інформацію про певні параметри й характеристики місцевості. Це може бути інформація, наприклад, про транспортні розв’язки, типи ґрунту, індекс вегетації, адміністративні кордони и таке інше.

Всі шари ГІС пов’язані між собою за рахунок спільної системі координат і бази даних. Це дає можливість орієнтуватись в особливостях різних зон ділянки, розуміти, як вона мінялася/міняється в динаміці. Цифрова мапа дозволяє керувати даними з усіх шарів, аналізувати їх, складати прогнози ймовірних змін та їх наслідків.

ГІС шари особливо корисні для оперативного й якісного аналізу місцевості, проведення передпроектних досліджень, оцінки функціональних можливостей місцевості, техніко-економічного обґрунтування проектів, системного проектування.